Island

Interessert i å høre hvordan andre studenter har hatt det på Nordlysutvekslingen sin? Sjekk hvordan de har hatt det på de forskjellige institusjonene.

Publisert 17. feb. 2017 13:09

Hanna Værum Anda går på bachelorstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Høstsemesteret 2015 var hun Nordlys-student ved Háskóli Islands, og tok emner innen litteratur og historie.