För studenter

Genom Nordlysnätverket har du en unik möjlighet att studera en eller två terminer vid en av våra 38 partneruniversitet som ingår i detta nätverk.

Värfor Norden?

  • Undervisningen i Norden är av hög kvalitet
  • Det är enkelt att tillgodoräkna sig studierna från ett nordiskt universitet till ditt program på hemuniversitetet
  • Studentutbyte i Norden er hållbart och miljövänligt
  • Språk: Lär dig att förstå danska, norska och svenska, det är enklare än du tror!
  • Ett studieuppehåll i Norden utvidga din potentiella arbetsmarknad eftersom du kommer att ha kompetens i nordiskt språk och kultur
  • Så lika och så olika: lär känna våra grannländer och ta reda på vilka likheter och olikheter som finns

Vem kan söka?

  • Studenter vars ämne/program inte är knuten till ett annat Nordplusnätverk
  • Studenter som vill studera otraditionella ämneskombinationer
  • Studenter som vill studera ämnen som inte erbjuds vid hemuniversitetet

Hur sökar man?

Kolla på ditt hemuniversitets hemsida för mer information om Nordlys eller ta kontakt med den internationella koordinatorn/studievägledaren för mer information om ansökningsprocessen och -frister. 

FAQs

Bilder fra studenter som har vært på utveksling

Bilder