"Jag har bokstavligt talat naturen utanför dörren" - Studentrapport från NTNU

Johan Kristensson –Bachelor program in Geology – Student from Lund University on exchange at NTNU Norge

Varför valde du NTNU?

Jag valde att läsa utomlands eftersom den specialinriktning inom geologi som jag ville ha i min geologi inte fanns i Sverige. Jag valde Norge eftersom de har en välmående petroleumindustri samt goda utbildningsmöjligheter för geologer inom området.

Foto: Privat

Hur var det att läsa utomlands?

I Sverige läste jag en kurs i taget, tenterade av den och gick vidare. I Norge läser jag tre-fem kurser parallellt varpå jag tentar alla kurser under en till två veckor i slutet av varje termin. På geologiska institutionen i Lund är det intimt - alla känner alla och kurserna är ofta små. På NTNU i Norge är det mer centraliserat och man är mer anonym då geologer läser tillsammans med tekniska discipliner och kurserna är stora med runt 100 elever.

Berätta om dina bästa upplevelser

Jag kände mig värdefull som elev när jag blev inbjuden till företagspresentation av Norska Shell AS. De hade hyrt ovanvåningen på en restaurang i centrala Trondheim där de efter en timmes presentation bjöd på middag. Vid varje bord satt en representant från Shell som svarade på våra frågor. Presentationen anordnades i samarbete med en av elevorganisationerna på NTNU. Det bästa med Norge är annars alla olika naturupplevelserna. Bokstavligen talat har jag naturen utanför dörren och njuter av den så ofta jag kan.

Vad har du lärt dig?

Att vilja studera utomlands kräver en del planering och logistiska lösningar, och redan i detta stadiet växer man och lär sig ta ansvar. Väl på plats i värdlandet uppkommer hela tiden nya utmaningar, både det ena och det andra ska ordnas och det gäller att lösa problemen genom att prata med människor för att hitta fram till rätt byggnad eller person. Som utbytesstudent interagerar jag mer med andra utbytesstudenter jämfört med hemma. Jag mognade som människa och lärde mig inte bara om geologi utan även om livet både inom och utanför Skandinaviens gränser.

By Johan Kristensson
Published Nov. 1, 2017 9:21 AM - Last modified Feb. 20, 2018 9:37 AM