Island

Interessert i å høre hvordan andre studenter har hatt det på Nordlysutvekslingen sin? Sjekk hvordan de har hatt det på de forskjellige institusjonene.

Published Feb. 17, 2017 1:09 PM

Hanna Værum Anda går på bachelorstudent ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Høstsemesteret 2015 var hun Nordlys-student ved Háskóli Islands, og tok emner innen litteratur og historie.