Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har ca 10 100 studenter og tilbyr et bredt spekter av studier og forskningsprogrammer. UiS består av følgende fakulteter; Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. <https://www.uis.no/fakulteter-institutter-og-sentre/>  UiS tar imot rundt 400 internasjonale studenter hvert år som naturlig nok blir en integrert del av samfunnet på campus..

Forskningsprofil og sterke fagmiljøer

Studieporteføljen består primært av flerfaglige og yrkesrettede utdanninger innen teknologi , utdanning, helse og sosial, økonomi og ledelse, hotell og reiseliv, kunst-kultur – og mediefag.  Disiplinfagene (realfag, samfunnsfag, og språkfag) utgjør et viktig fundament i våre tverrfaglige utdanninger. Universitetets forskning er i stor grad rettet mot de samfunnssektorer vi utdanner til. Grunnleggende forskning står sentralt innen alle våre doktorgradsutdanninger. Våre mest profilerte forskningsområder er petroleums- og offshoreteknologi, risikostyring og samfunnssikkerhet, atferdsforskning og leseforskning.

Om byen

Stavanger har status som Norges energihovedstad og byr på et internasjonalt bymiljø med et livlig uteliv og bredt shoppingtilbud. Omgitt at sjøgrønne fjorder og snødekte fjell og for ikke å glemme fantastiske sandstrender, gir byen et flust av muligheter for den aktive student.

 

Av Celine Nygaard
Publisert 17. mars 2016 13:34 - Sist endret 18. mars 2016 14:00