print logo

Ressurser

Her finner du lenker til interessante og nyttige websider om Norden og nordiske land.

Generellt

- Nordplus
Her finner du informasjon Nordplus rammeprogram: Horisontal, Høyere utdanning, Voksen og Junior.
 
- Norden.org
På websiden til Nordisk Ministerråd finnes mye informasjon om nordisk samarbeid og politikk.
 
- Nordisk eTax
Alt du trenger å vite om skatt i Norden.

- Hallånorden!
På denne lenken finner du informasjon som er aktuell om man skal flytta, arbeide eller studere i et annet nordisk land.

Danmark

Styrelsen for Videregående uddannelse
Dette er et dansk direktorat under Ministeriet for Forskning, innovasjon og Videregående Uddannelser. Direktoratet jobber for å skape de beste rammer for universitetssektoren og for å bidra til å styrke Danmarks posisjon i det globale samfunn ved å fremme internasjonalisering av utdanning.

Finland

- CIMO
Center for International Mobility (CIMO) er en ekspert- og serviceorganisasjon for internasjonal mobilitet og internasjonalt samarbeid på  undervisnings- og kulturministeriets forvaltningsområde.

Maailmalle.net  er ment for deg som er interessert i å studere eller jobbe i utlandet.
 

Discover Finland gir informasjon om studier, praksis og frivilligarbeid i Finland.


.

Island

- Landskrifstofa Menntaáætlunar Evrópusambandsins

Norge


Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid gjennom hele utdanningsløpet. SIU er eit statlig forvaltingsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD).

Sverige

-Universitets- och högskolerådet (UHR)
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Publisert 27. feb. 2015 17:30 - Sist endret 10. juni 2016 11:01