Danske medlemsinstitusjoner

Her er en oversikt over hvem som er Nordlyskoordinatorer ved de danske medlemsinstitusjonene.

Om det er andre personer enn Nordlyskoordinatoren som har ansvar for studentene som reiser på et Nordlysopphold er dette presisert under.

Aalborg universitet

Nordlyskoordinator: Gitte Nørgaard Jensen

 

Nordlyskonsulent for utreisende studenter: Mariann Simonsen

Nordlyskonsulent  for innreisende studenter: Rikke Hougaard Sørensen


Aarhus universitet

Nordlyskoordinator: Lotte Skovborg

 

Spørsmål om innreisende studenter rettes til Helle Seiersen, Charlotte Skov Kristensen og Sara Eaton på:

  • Epost: Ic@au.dk

  • Telefon: +45 87 15 02 20

 

Københavns universitet

Nordlyskoordinator: Clara Rejnmark Nielsen

 

Spørsmål vedrørende inn- og utreisene studenter kan rettes til:

 

Roskilde universitet

Nordlyskoordinator: Anne Dreyer Keinke

  • Epost: annek@ruc.dk

  • Telefon: +45 46 74 20 58

 

Syddansk universitet

Nordpluskoordinator: Anne Mette Ditlev

 

Spørsmål vedrørende inn- og utreisende studenter kan rettes til:

  • Epost: int@sdu.dk

  • Telefon: +45 65 50 10 50