print logo

Forside

Unike studiemuligheter i Norden!

Månedens universitet

Hva er Nordplus?

Nordplus er Nordisk Ministerråds samarbeidsprogram for ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring. Programmet retter seg til åtte nordiske og baltiske deltakerland. 
 

Den overordnede målsetninger for Nordplus er blant annet å styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde. Nordplus er videre ment å fremme nordisk språk og kultur og gjensidig nordisk-baltisk språklig og kulturell forståelse.

 

Hva er Nordlys?

Nordlys er et av de største nettverkene i Nordplusprogrammet, og består av 37 medlemsinstitusjoner. Hovedformålet med Nordlys er å tilrettelegge for og øke mobiliteten av studenter i Norden.

 

 

 

 

Aktuelt

 
Ingen aktuelle saker for øyeblikket.